Wie

Zakelijk

Werken met de DISC-methode en de gedragsanalyse binnen jouw organisatie helpt trainers, coaches, consultants, loopbaanbegeleiders, HR-managers, werving- en selectiemedewerkers om hun gesprekspartners beter te begeleiden in het maken van een volgende effectieve stap.

 

Door DISC in te zetten geven ze hun respondenten een goed beeld van zichzelf, leren ze hun de stijl van een ander te herkennen en daar op een effectieve manier op in te spelen, zodat de doelen van jouw bedrijf kunnen worden behaald.

Privé relaties

Wanneer je als partners door het leven gaat, ontkom je er niet aan dat je elkaar niet altijd begrijpt op sommige vlakken, of in bepaalde situaties. Jij staat al klaar met je jas aan en je sleutels in je hand, en hij/zij is aan het bedenken waar jullie heen gaan en hoe jullie dat gaan doen.

Pas wanneer je van elkaar weet en aan de hand van een Persoonlijk DISC Profiel ook begrijpt hoe jullie gedrag in elkaar steekt, kan je een duurzame relatie hebben die jullie beiden voornamelijk energie en geluk brengt.

Gezin en (kleine) kinderen

Vader en moeder, beiden verschillende primaire gedragsvoorkeuren en temperamenten. Jullie kind heeft ook een eigen temperament en voorkeurs gedragsstijl. Wellicht heb je meerdere kinderen…Wat een verschillende energieën in huis!

 

Jullie als ouders zullen beide een andere perceptie hebben van het gedrag van je kind(eren).  Tenslotte is het heel herkenbaar dat het kind door pappa heel anders wordt gezien dan door mama.

 

We interpreteren immers andermans gedrag vanuit eigen perspectief, zoals wij zijn. Als je als ouder weet welke primaire natuurlijke gedrag en temperament jouw kind heeft, vanuit JOUW perspectief, en je partner dat weet vanuit ZIJN of HAAR perspectief, biedt dat enorm veel houvast , structuur en richting aan de manier waarop jij/jullie het beste met je kind kan omgaan in de vorm van opvoeden, aanleren, begrijpen, en plezier maken!

Teamuitjes / building

Leuk, we gaan een team-uitje doen!! Hoe leuk is het als je als team werkt, en nu eindelijk eens iets met elkaar doet wat je allemaal leuk vindt! Bijna onmogelijk want we zijn allemaal anders.

 

Door individueel aan de hand van een Persoonlijk DISC Profiel in kaart te brengen wie jullie zijn, kunnen we het grote geheel, lees teamverband, in het landschap van jullie bedrijf zetten. Dit noemen we ook wel de DISCovery Map.

 

Zo kunnen we direct zien waar jullie verschillen en overeenkomsten zitten, kan ik hier leuke activiteiten op plakken, en maken we er een effectief, leerzaam, actief, leerzaam en motiverend team-buildend uitje van!