Het DISC-model is een veel toegepaste en makkelijk te begrijpen gedragsinstrument, waarmee je het meest zichtbare deel van ons gedrag beschrijft . Het is ruim 90 jaar geleden gebaseerd op de DISC theorie van psycholoog William Moulton Marston.

 

Dat is heel waardevol, want daardoor kan je je in de ander verplaatsen, waardoor de onderlinge verhouding en communicatie enorm verbetert.

 

Daarbij, inzicht in jouw voorspelbare gedrag in drukke- of stressvolle situaties, helpt je bij het realiseren van jouw persoonlijke suces(sen)!

 

De sleutel tot inzicht is het werken met Persoonlijk DISC profiel. Dit is een analyse die alles zegt over jouw temperament, voorkeuren in communicatie, en gedragsstijlen.

Mensen verschillen van elkaar. De manier waarop we naar een bepaalde situatie kijken en hoe we ons gedragen in verschillende situaties zegt iets over onze verschillende temperamenten.  We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn. Wanneer je langdurig in een situatie verkeert, waarin van je wordt gevraagd om van je primaire natuurlijke gedrag en temperament af te wijken, ontstaat er stress. Bij langdurige stress in je privé- of werksituatie kunnen tal van fysieke- en/of mentale klachten de kop opsteken.

Er zijn vier fundamentele temperamenten te beschrijven. Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Conformerend.

 

Dominant vertelt hoe je omgaat met problemen en uitdagingen

Invloedrijk vertelt hoe je anderen beïnvloedt en met ze omgaat

Stabiel vertelt iets over veranderingen en tempo

Conformerend vertelt over hoe je omgaat met regels, afspraken en beperkingen

 

Hierbij is gebleken dat we een onderscheid maken in tempo van denken en doen. Ben jij snel of bedachtzaam. En de voorkeur op richting: ben jij mensgerichtof  taakgericht.. Beide komt tot uiting tijdens je interne motivatie en besluitvormingsproces:

 

Onder invloed van alle vier de temperamenten vertoon jij bepaald gedrag, maar je primaire temperament zal overheersen. Het verraad iets over hoe je omgaat met situaties onder druk, en over hoe jij communiceert, ofwel je voorkeursstijl. Praat je met handen en voeten (extravert), of ben je ingetogen (introvert).

 

Je voorkeursstijl wordt beïnvloedt door achtergrond, overtuigingen, kennis, ervaringen, omgeving, mate van veilig voelen, leeftijd en persoonlijke ontwikkeling.

BEHANDEL MENSEN ZOALS ZIJ BEHANDELD WILLEN WORDEN

Wij mensen laten twee soorten gedragingen zien:

  • Kerngedrag, ofwel ons natuurlijke gedrag. Hier laat je zien wat je natuurlijke gewoontes, temperamenten en voorkeuren zijn. Als je onder druk staat laat je dit gedrag zien. Het is je onderbewuste gedrag, en levert je energie op.
  • Gewenst gedrag, ofwel aangenomen gedrag. Hier pas je je aan op de verwachtingen van personen en/of de omgeving. Het is je bewuste gedrag, en kost je energie

Als er een te groot verschil wordt gemeten tussen beide gedragingen, zal het gevolg  zijn dat je energie verliest, en er daardoor gezondheidsverstoringen zullen ontstaan. Hier volgt de meerwaarde van de Persoonlijke DISC profielen.  Nu kunnen we samen  gaan kijken waar dit gedragsverschil vandaan komt. Vanuit privé, of werksfeer.